Om Reersted - Empowering Potential

Min virksomhed hedder "Empowering Potential", fordi de to ord dækker over det, som jeg arbejder med. 

"Empower" har 2 betydninger - dels at give en person autoritet til at gøre noget og dels at gøre en person stærkere og mere selvsikker, specielt omkring at tage kontrol over deres liv (og karriere). Det er især det sidste, som jeg synes er fantastisk givende at arbejde med og som jeg gennem min lange karriere indenfor personaleområdet, har haft god succes med.

"Potential" dækker over det potentiale, som vi alle besidder. Det er ikke os alle, der har fundet ind til det endnu, men det hjælper jeg med! Det viser sig nemlig at vi er både langt mere effektive og laver færre fejl, når vi arbejder med det vi er bedst til - og hvad er lige så vigtigt, vi har det også meget sjovere imens.

Min baggrund

Jeg har arbejdet indenfor Human Resource området siden 1996 og har en særlig god forståelse for menneskelig interaktion. Jeg har sparret med bestyrelsesformænd, CEOs, direktører, mellemledere, teamledere og medarbejdere og nyder at hjælpe folk med deres problemer. Min store indsigt i virksomhedsdrift, ledelse og personaleudfordringer gør, at jeg er efterspurgt som sparringspartner/executive coach og får stor ros for det.

Udvikling af individer og teams er min store passion og det er kernen i alt, hvad jeg arbejder med. Jeg har erfaring med at selvindsigt giver afklaring og hjælper til, at man træffer de rette valg i sit liv. Nogle gange er der brug for at se tingene i en anden kontekst og derfor samarbejder jeg med to testleverandører, som er kendte for deres høje kvalitet, etik og moral omkring brugen af tests - Garuda A/S og Talent Insights, begge danske firmaer som du kan læse om på siden Mine samarbejdspartnere. 

Hvem er jeg?

Jeg hedder Charlotte Reersted, og jeg sætter en ære i at hjælpe dig bedst muligt og i at levere som aftalt.

Fuld fortrolighed og høj ansvarlighed omkring opgaverne er en selvfølge.

Mit CV indeholder blandt andet:

  • mere end 25 år som leder, heraf mere end 15 år i topledelser.
  • certificering i 5 forskellige testsystemer.
  • uddannet HD i Afsætning, Diplomleder i Human Resource Development, NLP Business Practitioner (udvidet Coach udd.) og Facilitator (Pacific Institute, London).
  • efteruddannet indenfor Ledelse og HR bl.a. ved Dansk Industri, Copenhagen Business School og Ashridge Hult University.
  • medforfatter af bogen "Dansk Ledelse i særklasse - En antologi om HR der virker".

Hvis du ønsker flere detaljer, er du velkommen til at tjekke min LinkedIn profil ud via dette link: https://www.linkedin.com/in/charlottereersted/

Personlig udvikling

Når jeg arbejder med en leders eller en nøglepersons udvikling, foregår det altid i et fortroligt forum. Fokus er på at give personen indsigt i egen adfærd, så vedkommende kan forholde sig til hvorvidt det er hensigtsmæssigt, som det ér - eller om det er noget, som vi skal arbejde med. 

I eksemplet til højre ser vi hvordan toptalenterne Konkurrerende, Målrettet, Ansvarlig, Analyserende og Disciplineret spiller ind på personens adfærd. 
Når adfærden opleves som Kritisk, Resultatorienteret og Afsluttende, kan man godt virke som en "rød klud" på nogle af kollegerne, selv om intentionen bag ens handlinger er positiv og "bare" handler om at komme i mål med opgaverne hurtigst muligt på en ansvarsfuld og disciplineret måde. 

Derfor er det afgørende, at man er bevidst om dette og har nogle strategier, for hvordan man holder fast i en konstruktiv tilgang, der ikke får andre til at misforstå én. 

Teamprocesser

Når jeg står for teamprocesser er der flere ting som er vigtige for mig. Primært at alle føler sig inkluderet og at de får noget med hjem.
Det skal være en lærerig dag, som inspirerer og får gruppen til at snakke videre om emnet efterfølgende.
Samtidig kan der også være nogle knap så behagelige ting, som skal behandles. Da det er vigtigt at tingene bliver sagt, uden at enkeltpersoner føler sig hængt ud, afvejer jeg altid, hvordan jeg kan nå i mål, uden at udstille nogen. (Og her hjælper det heldigvis at have så mange års erfaring med disse processer, som jeg har.)
Til venstre ses et eksempel på en teamproces, hvor fire af deltagerne er ret hårde i deres retorik og adfærd - modsat den ene som er meget blød og dermed vil have svært ved at få ordlyd og blive lyttet til. Det adresserer jeg og får lavet nogle aftaler med gruppen omkring, hvordan de bør håndtere dette.

Facilitering 

Jeg er uddannet facilitator fra Pacific Institute i London og nyder at afvikle workshops, ledergruppe udvikling, fusionere teams og lignende processer. 

Her har en frivillig meldt sig til at gennemgå sin KerneKvadrant (Ofman modellen) under et oplæg for en gruppe ledere.

Jeg er meget begejstret for Ofmans model, fordi den næsten altid giver nogle aha-oplevelser i forholdet til ens adfærd - og når man har fået den indsigt, har de fleste et ønske om at forandre tingene. Herefter lægger vi nogle strategier og taler om, hvad der er realistisk at ændre.


Google Analytics og Cookies

Her kan du læse, hvordan Reersted - Empowering Potential bruger disse værktøjer.