Team udvikling

Når jeg hjælper dig med at arbejde med dit team, får du:

  • bedre indsigt i teamets stærke og svage sider
  • mulighed for at fordele arbejdsopgaverne mere optimalt
  • vise handlekraft som leder og få et team, der samarbejder bedre
  • få mere tilfredse medarbejdere, der så igen giver gladere kunder.

Et team der arbejder optimalt sammen trives og leverer bedre.  Forskning viser, at "det er centralt, at teams opnår en kultur for samarbejde, hvor det er muligt at tage stilling til hinandens professionelle kompetencer, og udvikle egne jobområder og indsats på baggrund af kollegial feedback i teamet.  Rammesætning af teamets konkrete samarbejdspraksis er afgørende for effektiviteten og kvaliteten af teamsamarbejdet".


  • Er du leder af et team, som ikke fungerer helt optimalt?
  • Er du i tvivl om, hvorvidt teamets medlemmer laver det, de er bedst til?
  • Er der noget usagt i dit team, som skaber negativitet og mistrivsel?

Stor erfaring med at optimere trivsel og samarbejde i dit team

Det er vigtigt at have fokus på sine teams/afdelinger og deres samarbejde. Jeg kan hjælpe med at optimere teamets opgaver, så de passer bedst muligt til gruppens individuelle kompetencer ved at skabe indsigt i hinandens forskelligheder. Når man gør det, minimerer man samtidig kimen til misforståelser og konflikter og optimerer i stedet trivsel og samarbejde. Det er noget kunder og kolleger kan mærke og som betyder noget for virksomhedens resultater.


Udtalelse fra en kunde (landechef i Asien)

Under mit arbejde som landechef for et større land i Asien i en global virksomhed, havde jeg blandt andet et lederteam bestående af to salgsansvarlige og en kundeservicechef med hver deres referencer og teams. Vores succes var båret af evnen til at sælge produkterne i markedet, henholdsvis levere produkterne til kundernes tilfredshed, hvilket dette team var ansvarlige for, hver med reference til mig. 

Jeg kunne dog se, at der var fundamentale forskelligheder i deres personligheder, som gjorde, at de to salgschefer ikke arbejdede særlig godt sammen - faktisk var de nærmest kamphaner - og at ingen af dem havde faglig respekt for kundeserviceteamet. Der var behov for at finde årsagen og nogle metoder til at få skabt en samarbejdsånd.
Derfor bad jeg Charlotte om hjælp og efter at have sat hende ind i problemstillingen, valgte hun at iværksætte en workshop med teamet. Inden workshoppen havde hun talt med de 3 medarbejdere og lavet to profiler på hver af dem. Dels en let forståelig persontypeprofil og dels en tungere adfærdsprofil. De havde alle tre indvilliget i, at vi viste deres persontype på workshoppen, hvor jeg deltog i starten for at sætte scenen (fokus på fælles succes for at sikre salgsindtaget henholdsvis kundetilfredsheden). 

Workshoppen forløb med et fornemt resultat, idet de nu forstod, hvordan deres personligheder skabte konflikter og således forhindrede deres egen - og virksomhedens - resultatskabelse. De kom til at forstå, hvordan de skulle arbejde sammen i teamet for at løse opgaven bedst muligt - og de kunne grine ad det.

Adfærdsprofilen brugte Charlotte til at tale med teamets medlemmer om deres stærke og svage sider i forhold til deres positioner. Efterfølgende præsenterede de individuelt overfor mig, hvad de havde lært og hvad de havde brug for fra mig som leder. Charlotte satte således fokus på, hvordan jeg bedst kunne motivere dem og understøtte dem i opgaven, og lederteamet gik til opgaverne med en helt anden indstilling efter Charlottes arbejde med dem, hvilket var en succes for både dem og virksomheden.

Udklip fra Velliv Foreningens hjemmeside Her ses medarbejderne i gang med en teambuilding aktivitet

Et andet eksempel er mit arbejde for Mirit Glas, som havde fået penge fra Velliv Foreningen til at arbejde med deres trivsel

Du kan læse det på Vellivs hjemmeside, ved at klikke på udklippet ovenfor, eller læse med her: 

Hvem tager styringen? Hvem iagttager? Hvem sørger for, at alle er med? Rollerne blev tydelige, da de ansatte i Mirit Glas i Vojens brugte Danmarks Mentale Sundhedsdag på oplæg og øvelser i samarbejde.

Mirit Glas leverer teknisk glas til komplicerede projekter, som sjældent er standardløsninger. Netop derfor er samarbejde og god kommunikation centralt, fortæller produktionschef Keld Lauridsen:

”Vi har som regel ikke nogen vejledning til de løsninger, vi producerer. Det kan godt være udfordrende, og det stiller store krav til, at vi kan kommunikere.”

Humor gør det lettere

I spidsen for dagen stod konsulent Charlotte Reersted, som med humor og sjove øvelser gjorde det tydeligt, hvordan forskellige persontyper tænker og reagerer. Det blev særligt klart, da tre hold konkurrerede i at bygge det højeste tårn af papir. Keld Lauridsen fortæller, at humor var en stor del af dagen:

”Det var virkelig en sjov dag. Og humor er vigtig for os – det er en god måde at tale om de lidt svære ting. I dagene efter hørte jeg mange sjove kommentarer om ’den blå hat’ og ’den røde hat’. Vi snakker faktisk om typerne og finder eksempler fra hverdagen.”


Hvad er min tilgang til at arbejde med dit teams udfordringer?

Vi arbejder med teamet ved at kortlægge udfordringen, bruge persontypetests og afholde workshops

Vi starter med et indledende møde, hvor du sætter mig ind i situationen, mens jeg stiller de spørgsmål, der skal til for, at jeg forstår udfordringen til bunds. Jeg afholder en workshop, hvor vi sætter fokus på den udfordring som teamet har. Forud har alle udfyldt en persontypeprofil eller en talenttest afhængigt af, hvad vi skal arbejde med. Hvis der har været samarbejdsproblemer i teamet, har jeg bedst succes med at få lov til at tale med teamets medlemmer individuelt på forhånd, hvilket kan være suppleret af individuel tilbagemelding på deres test. I løbet af workshoppen arbejder vi med opgaven og sørger for at lave nogle aftaler, der forankrer løsningerne i teamet/organisationen. Efterfølgende følger jeg op med dig som leder/ansvarlig og sparrer omkring, hvordan du bedst kan fastholde fokus og udvikling i den ønskede retning.


Konfliktløsning

Når jeg løser opgaver, der drejer sig om konflikter i teamet eller mellem to personer, er der ofte behov for en mere fortrolig tilgang til opgaven. Jeg har været konfliktmægler i mange forskellige situationer og kan derfor trække på forskellige erfaringer, så kontakt mig gerne for en snak om dette.  


Brug for at afklare hvad vi kan gøre med dit team? Kontakt mig enten på e-mail: Charlotte@Reersted.com eller mobil nr. 93 700 365.