Mine samarbejdspartnere - Garuda A/S og Talent Insights

Garuda A/S - Kompetence- og Basisprofilen

Hos Garuda er det en indgroet del af deres DNA at skabe balance mellem mennesker. Det begyndte de med allerede i 1982, da Finn Havaleschka grundlagde firmaet. Baggrunden var, at de personlighedstests, der blev en del af jobsamtalerne fra 1970’erne og frem, var taget fra psykologien og flyttet ind i erhvervslivet. Uden at de blev ændret. Testene, som screenede for bestemte psykiske sygdomme, skulle altså vurdere, om medarbejderen egnede sig til jobbet eller ej. Det fandt man problematisk. 

Med sin samfundsvidenskabelige ballast satte Finn Havaleschka sig for at udvikle et åbent samtaleværktøj, der kun rettede sig mod erhvervslivet, og som skulle gøre både arbejdsgiver og ansøger klogere på hinanden – og dem selv. Resultatet blev den første udgave af KompetenceProfilen. Senere er mange andre HR-løsninger kommet til. Fælles for dem er, at de er HR- og samtaleværktøjer, ikke tests. De giver ingen rigtige eller forkerte svar, men vurderer, om en medarbejder eller leder harmonerer med indholdet i deres job. Tanken om at danne rammerne for en harmonisk arbejdsplads er nemlig baggrunden for alt, hvad de laver hos Garuda. I samtlige deres værktøjer søger de at skabe balance mellem mennesker. Det betyder i praksis, at personligheden skal stemme overens med det job, vi foretager os, og de kollegaer, vi omgiver os med. Hvis ikke personligheden er med, kan det føre til stress, manglende motivation og i sidste ende en opsigelse.

Hos Garuda tror man på, at succesfuld ledelse bunder i empati, tillid og troværdighed. Og at det er nemmere at tilpasse jobbet til personligheden end personligheden til jobbet. I hvert fald hvis man vil skabe balance mellem mennesker.

Og det er tanker og værdier, som jeg deler, hvilket også er årsagen til, at jeg benytter Garudas værktøjer.


Hoved - Hjerte - Ben modellen

Et overordnet billede på disse værktøjer er Hoved Hjerte Ben-modellen som ses her.  

Modellen er letforståelig og kan bruges til såvel individ, teams og organisationen som helhed.        

Med hovedet får vi idéer, tænker, planlægger og organiserer de opgaver,  vi bliver stillet overfor.

Med hjertet har vi kontakt til andre, samarbejder og skaber relationer.

Med benene får vi tingene gjort - det er her vi implementerer og skaber resultater.

Du kan læse mere om Garuda på deres hjemmeside.


Talent Insights - Talenttesten

Er grundlagt af ejerne Per Bergfors og Ric Jakobsen og er baseret på en TalentIndikator-test (eksempel til højre), som med basis i Gallups undersøgelser af hvilke færdigheder, det er der gør en afgørende forskel på arbejdsmarkedet, viser ens 34 talenter. Talenterne inddeles i top-, mellem- og bundtalenter. Jo mere man kan holde sine arbejdsopgaver indenfor sine toptalenter, jo mere effektiv, engageret, motiveret og fejlfri er man i sit arbejde. 

Per og Ric ønsker, at vi alle oplever den transformation og intuitive glæde, der opstår, når man som enkelt individ tager sine talenter til sig, forstår dem og accepterer dem. TalentIndikator er værktøjet, der på en let og hurtig måde gør det muligt at frigøre potentiale, energi og glæde – og dermed de bedste betingelser for at kunne præstere på højeste plan. Det bidrager til optimal performance og øget produktivitet – til gavn for både den enkelte person, virksomheden og samfundet som helhed.

Styrkebaseret tilgang til personlig og faglig udvikling

TalentIndikator giver mulighed for at skabe en unik platform for personlig og faglig udvikling, som tager afsæt i en styrkebaseret tilgang – og jeg oplever gang på gang den enorme kraft, der ligger i den positive og anerkendende tilgang, som såvel Per, Ric og jeg selv, er tilhængere af.

Når vi arbejder med dine talenter, så bliver du klar over hvor det er at du fungerer bedst.

  • Når du får lov til at bruge dine toptalenter, så er du dobbelt så hurtig og laver 4 gange færre fejl.
  • Derimod vil du være 8 gange så lang tid om det og lave op til 6 gange flere fejl, hvis du skal bruge dine bundtalenter!

Du kan læse mere om Talent Insights på deres hjemmeside.

Kender du dine toptalenter?

Det gør 2/3 af os ikke, for det er sjældent noget der er fokus på... selvom det er værdifuld viden!

Hvis du er blevet nysgerrig, så har du mulighed for at få dine 9 toptalenter ganske gratis via dette link:

Annette bruger talenttesten som et kompas

Hør hvordan Annette Rohde bruger sin viden om sine talenter, som et kompas for valg af job og opgaver, og om hvordan det har givet hende mere indsigt og forståelse for egne reaktioner og valg.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan se videoen her, så er det fordi du har sagt nej tak til Cookies. Så kan du i stedet se den på YouTube ved at følge dette link.Mere nysgerrig? Brug 23 min. på at høre mere om det med talenterne i Podcast med Charlotte Reersted