Personlig udvikling for Ledere og Nøglepersoner

Jeg tilbyder forskellige variationer af individuelle udviklingsforløb som i udgangspunktet er på enten 5 eller 10 sessioner.

Fokus kan være på lederrollen - eksempelvis at blive tydelig omkring sit lederskab - eller at få "bugt med nogle uheldige tendenser" (her arbejder vi med skyggesider af toptalenterne).
Du kan også være specialist/nøgleperson og have brug for at få mere balance ind i hverdagen.


Min unikke kombination af værktøjer gør at jeg kan hjælpe på flere forskellige områder. Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak. Hvis det ikke er noget jeg kan hjælpe med, så får du også ren besked.

Charlotte giver feedback på en talenttest

Eksempel på et lederafklaringsforløb:

Forløbet indeholder Talenttest, arbejds- og livshjulet samt kursus i Ofman-modellen.


Forløbet hjælper ledere med at sætte en tydelig retning for deres lederskab og derved at blive mere afklarede omkring deres egen rolle.
Det kan være ledere, der er usikre på deres position, efter at de er blevet forfremmet, har fået ny chef, er blevet flyttet til et nyt område eller som fornemmer, at der behov for en større indsigt i deres eget lederskab.

Forandringer kan bringe selv de bedste ledere i en situation, hvor de ikke længere er deres ”optimale jeg”. Ved at arbejde med ens High Performance og Lykkepunkt® i kombination med Talenttesten, finder man tilbage til det sted, hvor man står solidt og leverer sit optimale, fordi man er effektiv, føler mening ved arbejdet og er mest robust. Når man oplever robustheden er man også mere stressresistent.

Arbejdshjulet
Fra det udgangspunkt arbejder vi med arbejdshjulet. På den måde bringer vi toptalenterne med ind i dagligdagen, så de kan skabe den ro og fokus, som der er brug for en i travl og foranderlig hverdag. Arbejdshjulet hjælper personen med at prioritere sin indsats og blive klar i sin kommunikation, hvilket styrker relationen til såvel foresatte som kolleger og samarbejdspartnere/kunder.


Livshjulet
Balancen opstår kun, når der er fokus på medarbejderen som det hele menneske, og derfor arbejder vi videre med Livshjulet. Dette synliggør, hvad der er vigtigt for personen og hvorvidt disse ting får den rette prioritering.


Toptalenterne i ubalance
Når vi har styr på de to hjul, arbejder vi videre med toptalenterne. Nogle talenter har det med at komme i ubalance. Et talent i ubalance kommer til udtryk ved, at det irriterer folk i ens omgangskreds. Man får måske tit at vide; Åh du er også altid så hurtig/snakkende/reflekterende/fleksibel/.......
Gennem Ofmans Kernekvadrant model undersøger vi, hvilke talenter der er i ubalance og lægger efterfølgende strategier for at sikre, at det er den gode side af talentet, der er i spil fremadrettet.


Handlingsplan
Gennem hele forløbet arbejder vi med en handlingsplan og fastlægger mål, som løbende udvikles og opdateres i takt med den øgede indsigt. Vores indre værdier og karriereønsker er en vigtig del af vores styringsværktøjer og derfor også i fokus. Lederen arbejder videre med planerne som genbesøges ved en afsluttende opfølgningssession.Lars Sander Matjeka, tidl. CEO Aller Media

"Kombinationen af en detaljeret talent-test og Charlottes feedback er en unik mulighed for at få indsigt i egne styrker og udviklingspotentialer, og jeg er ikke i tvivl om, at det også vil have stor værdi i et bredere perspektiv som f.eks. team-niveau. Testen er let forståelig, overskuelig og meget tilgængelig, og Charlottes gennemgang viser meget konkret, hvordan talenterne bedst bringes i spil."Herunder ser du indholdsbeskrivelsen af det skitserede forløb, som kan downloades her:

Lederafklaring - Talenttest og Ofman 10 sessioner inkl modeller.pdf

Priser

Forløbet med 10 sessioner som vist ovenfor koster kr. 29.975,- eksklusiv moms (37.468,75 kr. inkl. moms). Et 5 sessionersforløb med talenttest og arbejdshjulet koster kr. 16.975,- eksklusiv moms (21.218,75 kr. inkl. moms). 

Kontakt mig gerne for en snak om øvrige muligheder.