Ledelse - en vigtig disciplin

I december 2018 slog jeg en artikel op på LinkedIn med følgende titel:

Vidste du, at de mest effektive ledere inspirerer deres teams ved at opbygge tillid og sørge for et positivt image i organisationen?

På det tidspunkt viste forskellige analyser, at det var det, der var det vigtigste ledelsesfokus. 

Nu står vi så 2 måneder inde i Corona-krisen og har oplevet tider, vi aldrig har set før. Medarbejdere har været sendt hjem på Lønkompensation - de har arbejdet hjemmefra - eller er blevet afskediget. Mange virksomheders økonomi er under ekstremt pres. Kunderne er enten væltet ind eller er blevet helt væk. Man har måtte tænke nyt - både i forholdet til afsætningskanaler, men også ift. produkter og markedsføring. Møder med kunder og medarbejdere foregår online. Vi takler forandringer i et tempo, vi slet ikke kunne forestille os før krisen. 

Så tillid og positivt image er stadig vigtige, men dagligdagene har været præget af at begrænse skaderne og at tænke nyt, så virksomheden kan overleve. 

Oplevelsen af god ledelse understøtter produktiviteten, moralen, kulturen og fastholdelse af medarbejderne. Det giver en bedre trivsel blandt de ansatte, hvilket smitter af på kundernes oplevelser og i sidste ende har det betydning for indtjeningen.

Som ledergruppe opbygger man tilliden ved at sørge for:

* Åbenhed og gennemsigtighed. En åben og ærlig kommunikation med medarbejderne får dem til at føle sig involveret i beslutningerne, også selv om det er nogle af de svære. Det er vigtigt at forklare årsagerne til beslutningerne og være så ærlig omkring de bekymringer der er, som muligt.

* Undgå for hyppige ændringer i organisationsstrukturen. Hyppige leder-skifter og/eller ændrede ansvarsområder efterlader mange medarbejdere bekymrede og usikre på deres roller. Opgaver falder ned mellem to stole og det tager tid før man igen er oppe på fuld effektivitet. Sørg for en god oplæring og hold fokus på hvordan kunderne oplever forandringerne.

* Ansvarlighed. Såvel ledere som medarbejdere skal holdes ansvarlige hvis de udviser dårlig adfærd. På den måde sætter man en standard, som andre kan følge. Afstem forventninger med mellemlederne og sørg for at de afspejler virksomhedens kultur og værdier - og at de griber ind hvis det overtrædes.

* Vær tilgængelige. Hvis man isolerer sig på "øverste etage", så mister man følingen med medarbejderne. Sørg for at komme rundt og tale med medarbejderne - involvér jer i projekter, sæt jer nye steder i kantinen, deltag i sociale arrangementer - der er uanede muligheder for at få fingeren på pulsen.

Især det sidste punkt omkring tilgængelighed er blevet endnu mere vigtig nu hvor mange medarbejdere  har været hjemsendt. 

Medarbejdere, der arbejder hjemmefra
Disse medarbejdere kræver en ekstra stor indsats fra lederen, fordi man ikke mødes naturligt på arbejdspladsen som før. Man har ekstra meget brug for kontakt med sin leder til afklaring af hvilke opgaver man skal løse og prioriteringen af dem, status på fælles projekter og følelsen af stadig at "høre til".

Som leder skal man have endnu mere fokus på de medarbejdere, som motiveres af det sociale samvær, for de lider især under fraværet af kolleger.
De introverte har det ikke så svært - faktisk vil flere af dem, nok nærmest nyde at sidde alene på et hjemmekontor og kunne koncentrere sig om sine opgaver uden at blive forstyrret.
De mere sociale medarbejdere savner deres kolleger og det daglige samspil. For deres skyld vil det være klogt at etablere nogle virtuelle afdelingsmøder, hvor I lige vender situationen og status på opgaverne. Én gang om ugen må det gerne være et lidt anderledes møde med en mere sjov dagsorden á la fredagsbar, virutel kaffeslapperas, hvem har det sjoveste morgenhår?, se det hyggeligste sted i mit hjem og så videre i den dur. 

Som leder skal du passe ekstra meget på, at du ikke bliver fanget af dine driftsopgaver, men husker at prioritere dine medarbejdere. Lav gerne virtuelle én til én møder, med dem der har det største behov for kontakt med dig. 
Dit vigtigste ledelsesværktøj bliver din empati. Dit fokus på mennesket og din nysgerrighed på, hvordan personen har det, læsning af de signaler som ikke bliver sagt tydeligt, men alligevel er vigtige. Din evne til at fange ord i en sætning, der betyder mere end man lige tror. 

Jeg tror på, at det er her de fleste ledere vil blive udfordret, især i det private erhvervsliv. 
Fokus har i mange år været på målopfyldelse, vækst og bedre tal år efter år og i den process glemmer man let at arbejde med sin empati. Men det er den muskel der skal trænes nu!


Medarbejdere, der er sendt hjem på lønkompensation
I starten er det måske skønt at være blevet sendt hjem med fuld lønkompensation. Man skal godt nok holde lidt af sin ferie, men i det store hele, så er det en lang betalt ferie. Til at begynde med føles det også sådan og man sætter gang i en masse spændende projekter. Der er sikkert en hel stak, som man har haft udskudt længe og som er godt at få gang i. 

Ikke desto mindre, så er det vigtigt, at man som leder holder kontakten med disse medarbejdere og sørger for at involvere og informere dem, så godt som overhovedet muligt. 
Det er dygtige medarbejdere, som bliver afgørende, når der kommer gang i driften igen og det er vigtigt at de stadig føler tilknytning til virksomheden. De må godt nok ikke arbejde, men et virtuelt kaffemøde eller fredagsbar, er der næppe nogen der har ondt af og det er en god måde at fastholde kollegaskabet på. De fleste af dem er nemlig også begyndt at kede sig. Projekterne er brugt op og de savner fællesskabet. Savner at være en del af noget produktivt og at få sine faglige kompetencer brugt. 


Opsagte medarbejdere
Hvis man har været nød til at opsige sine medarbejdere - og det kan der være mange grunde til - men ser en mulighed for, at man skal bruge nogle af dem igen på et tidspunkt i fremtiden, så vil det være afgørende, at man har holdt kontakten med dem.

Hvis du som leder kontakter dem med jævne mellemrum og spørger ind til dem og deres situation, så viser du interesse. En interesse der kan være afgørende, den dag hvor du har brug for dem igen. 

Det kan være en rigtig god idé at tænke på sine opsagte medarbejdere, som sine ambassadører, for så er det lettere at huske på, at de skal plejes. En ambassadør kan både hjælpe med at skaffe dig kunder, men også medarbejdere og begge dele er afgørende, hvis der bliver knaphed. 


Den nye hverdag
Ind i mellem kan det være svært at tro på, at det bliver normalt igen - at hverdagen kommer tilbage. Spørgsmålet er også, om ikke det vil blive en ny hverdag? Det tror jeg!

Det at så mange af os har været sendt hjem og været tættere på familien, har gjort noget ved os. Uanset om vi er sendt hjem for at arbejde, på lønkompensation eller er blevet opsagt, så er vi blevet påvirket.
 
Samfundet har stået stille - vi har nærmest været spærret inde. Vi har haft ro til at komme ned i gear og mærke os selv. Vi har set på vores liv med andre øjne og måske fået mere styr på vores værdier. Vi har oplevet at verden godt kan køre videre uden os. At kunderne også er mennesker, der måske har været hårdt presset. Vi har ikke kunnet besøge vores kære. Vi har ikke kunnet komme på udlandsferier - i biografen - på restaurent - i skole... Hverdagen har været forandret. Vi har fået nye prioriteter. Vi er blevet klogere.

Jeg fulgte et oplæg fra en professor fra et af Englands hæderkronede universiteter - Ashridge Hult. Hun blev spurgt om, hvad man på deres universitet, i blandt professorerne, forventede ville komme i fokus på den anden side af Corona-krisen? Hendes svar var meget klart - Humanity, medmenneskelighed - menneskekærlighed. 

Det er en dagsorden vi ikke har set længe. I hvert fald ikke i den af det private erhvervsliv, jeg har kendskab til. Så også her kommer empati til at spille ind. Jeg gætter på at det bliver fremtidens store fokus på diverse konferencer og ledelseskurser (når vi må den slags igen). Det bliver spændende at se, hvad vi lærer af det?