Hvorfor det nu er in at benytte en Executive Coach!

Financial Times starter år 2020 med en interessant artikel om brugen af Executive Coaches.

Det at bruge en forretningscoach sammenlignes med en atlet, der bruger en personlig træner, hvilket giver god mening. For det handler om at blive bedre til det man gør. At blive en bedre leder - en mere værdifuld medarbejder.

Starten af januar er traditionelt det tidspunkt, hvor henvendelserne vælter ind fordi de overståede helligdage ikke kun har givet tid til hyggeligt samvær, men også tid til refleksion over ens arbejdssituation. Fraværet af dage fyldt med møder, bugnende indbokse og konstante forstyrrelser giver mulighed for at overveje sin situation. Mening er et begreb der fylder mere og mere i vores dagligdag, fordi vi ønsker at det skal give mening at gå på arbejde - det skal være en passion og vi ønsker at gøre en forskel.

For få år siden var der færre forretningsfolk der benyttede en coach, fordi det ansås som et udtryk for svaghed. I dag ser man anderledes på det. Brugen af en Executive Coach viser en seriøs tilgang til at være en værdifuld spiller på arbejdspladsen. Problemstillingerne bliver mere og mere komplekse og retfærdiggør brugen af en sparringspartner. Via den indsigt en coach kan give dig, får du hjælp til at navigere i den stigende kompleksitet, der er i organisationerne. Vi skal være mere entreprenante og innovative og bløde kompetencer indenfor lederskab, teamwork og netværk, bliver mere og mere vigtige.

Det er et faktum at jo højere man kommer op i organisationen, jo sjældnere får man ærlig feedback omkring sin adfærd. Andre Senior Executives har en tendens til at stryge en "med hårene" og man overhører de få skeptiske kommentarer, der måtte finde vej helt til toppen. Man har travlt med at nå sine mål og udtænke planer, visioner og strategier.

Derfor er det en god idé at have en Executive Coach, som kan fortælle en de ting, andre ikke tør, så man kan blive bedre til at nå sine mål.

Det er bevist at coaching virker. Studier har vist at det forbedrer folks almene helbredstilstand, deres tilfredshed med arbejdet og ikke mindst deres performance. 85% af dem, der havde en coach, klarede sig bedre end dem uden - og det var ikke bare deres egen vurdering, men også deres chefs vurdering.

Det er vigtigt at finde en coach som ikke bare taler dig efter munden, men som tør at udfordre dig. Som tør sige de upopulære ting. Og jo mere du selv er motiveret for forandring, jo bedre virker coachingen.

Du kan læse hele artiklen via dette link (på engelsk): https://www.ft.com/content/9920eb52-1b7e-11ea-97df-cc63de1d73f4I mit firma "Reersted - Empowering Potential" arbejder jeg med at udnytte sit potentiale fuldt ud. Via indsigt i hvilke kernekompetencer/talenter/stærke sider man har, forstår man hvilke opgaver man er god til og har succes med - og hvilke man skal overlade til andre. Ens største talenter har ofte nogle bagsider - også kaldet skyggesider, som har en uheldig effekt på ens omverden og dermed på de resultater man kan opnå.

I min coaching giver jeg indsigt og forståelse for disse skyggesider og hjælper med at lave nogle strategier, der kan imødegå de uheldige effekter - og det giver gode resultater.

En af de ledere jeg har i et coachingforløb har udtalt "Nu har jeg været leder i over 30 år - hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig de ting før? Jeg ville have haft langt større succes, hvis jeg havde haft den indsigt med mig."

Kristian Jensen har også været leder i mange år - for ham har forståelsen for hans skyggesider og strategier til at kontrollere disse, betydet at han bedre kan få folk med sig og derved opnå bedre resultater. Det fortæller ham om i videoen nederst på Blog-siden.